Tack för åren som varit - välkommen till nya Leader!

Denna hemsida har använts för föreningen Leader Gästrikebygden som drev Leaderverksamhet i programperioden 2007-2013. Programperioden avslutades sommaren 2015. Föreningen drev förstudiearbetet för nästkommande programperiod fram till och med årsskiftet då föreningen avvecklades och avregistrerades. Denna hemsida ska stängas ner inom kort.

En ny ideell förening har bildats och den driver den nya programperioden i området. Den nya föreningen heter Leader Gästrikebygden lokalt ledd utveckling och den fick startbesked för den nya programperioden 20160120. Mer info om den nya verksamheten och möjligheter att söka Lederstöd för projektideér de närmaste åren finns på den nya hemsidan:

 

www.leadergastrikebygdenLLU.se

 


 

Nu stänger vi denna hemsida

Vi hänvisar vidare till leadergastrikebygdenLLU.se

Vi har nu fått startbesked

Inom några veckor öppnar vi för projektansökningar

Ny hemsida är under konstruktion

Där kommer du snart att hitta all information om den nya programperioden

God fortsättning - nu är det slut på ledigheter!

Vi går fortfarande i väntans tider...
Få vårt nyhetsbrev