Driv & redovisa ert Leaderprojekt

Här finns de blanketter och loggor som ni behöver när ni driver ert beviljade Leaderprojekt. Har ni frågor eller behöver hjälp så tveka inte att höra av er till Leaderkansliet, vi hjälper gärna till och svarar på frågor eller tar ett arbetsmöte och går igenom er redovisning tillsammans. Det är till oss på kansliet som ni skickar alla handlingar när ni ska del- eller slutredovisa ert projekt!

Driva

Handbok för Leaderprojekt
EU/Leaderlogga 
Förskottsblankett
Dagboksblad för ideell tid - per person eller per aktivitet
Körjournal  - för dig som kör mil i egen bil som faktureras projektet

Redovisa

Handbok för utbetalning
Rekvisitionsblankett
Kostnadssammanställning
Intyg för inköpt begagnad utrustning
Slutrapport


Kom ihåg att:

  • Ansökan om utbetalning alltid måste skrivas under av aktuell firmatecknare
  • Alla kostnader måste vara betalda när ni rekvirerar
  • Kostnaderna måste vara betalda inom er projekttid
  • Om projektet ska betala mat/fika så måste personernas namn finnas redovisade
  • För ideell tid krävs personens namn, adress och telefonnummer och den ska skrivas under!
Få vårt nyhetsbrev